Ana Menü
Çevrimiçi Kullanıcılar
bullet.gif Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

bullet.gif Çevrimiçi Üyeler: 0

bullet.gif Toplam Üye Sayısı: 1
bullet.gif En Yeni Üye: Melih_Akaslan
Forum Başlıkları
En Yeni Forum Başlıkları
bullet.gif Yavuz Sultan Selim ...
bullet.gif Mustafa Kemal Atat羹...
bullet.gif Sultan 襤brahim ( 2...
bullet.gif Osman (Gen癟 Osman) ...
bullet.gif Osman Bey ( 09.05.1...
En Fazla İlgilenilen Başlıklar
bullet.gif Yavuz Sultan Sel... [0]
bullet.gif Mustafa Kemal Ata... [0]
bullet.gif Sultan 襤brahim ... [0]
bullet.gif Osman (Gen癟 Osma... [0]
bullet.gif Osman Bey ( 09.0... [0]
En Son Makaleler
bullet.gif Cenazelerin kabirler...
bullet.gif Gen癟 ift癟i 2018 ...
bullet.gif 襤ten 癟覺kar覺lan...
bullet.gif Haftal覺k 癟al覺ma...
bullet.gif Elektrik Aboneliin...
Başlığı Görüntüle
My World / Benim dnyam » Genel K羹lt羹r » Biyografiler
 Başlığı Yazdır
Mahmud (1.) ( 19.07.1696)- (03.12.1754)
Melih_Akaslan

Osmanl覺 sultanlar覺n覺n yirmidördüncüsü ve 襤slam halifelerinin seksendokuzuncusu.

Saltanat覺: 1730-1754
Babas覺: II. Mustafa Han - Annesi: Saliha Sultan
Doumu: 2 Austos 1696 Vefat覺: 3 Aral覺k 1754

1696\'da Edirne Saray覺\'nda dünyaya geldi. Okul ça覺na geldii zaman babas覺n覺n hocas覺 eyhülislam Feyzullah Efendi\'den dersler ald覺. ehzadeliinde yüksek fen ve din ilimlerini örenerek yetiti. Babas覺n覺n tahttan indirilmesinden sonra padiah olan amcas覺 III. Ahmet Han da, ehzade Mahmut\'un yetitirilmesine özen bir itina gösterdi. Nihayet III. Ahmet\'in Patrona ayaklanmas覺yla saltanattan indirilmesi üzerine, 2 Ekim 1730\'da tahta ç覺kt覺. III. Ahmet Han saltanattan çekilirken yeenine uzun uzun nasihatler etti ve tavsiyelerde bulundu.

Sultan Mahmut saltanat覺n覺n ilk günlerinde devletin önemli mevkilerini ellerine geçirmi bulunan asi Patrona Halil ve adamlar覺n覺iddetle cezaland覺rd覺. Böylece 襤stanbul\'da emniyet ve asayii salad覺ktan sonra, amcas覺 zaman覺nda balayan 襤ran harpleriyle megul olma imkan覺n覺 buldu. Osmanl覺 kuvvetleri 襤ran seraskeri Ahmet Paa ile Erzurum valisi ve Revan seraskeri Hekimolu Ali Paa kumandas覺 alt覺nda iki koldan harekete geçti. 30 Temmuz 1731\'de Kirmanah al覺nd覺. 15 Eylül\'de Kurican sahras覺nda 襤ran kuvvetleri bozguna urat覺ld覺. Urumiye ve Tebriz ele geçirildi. 襤ran ah覺n覺n sulh istemesi üzerine Ocak 1732\'de Ahmet Paa antlamas覺 imzaland覺. Buna göre Aras nehri iki devlet aras覺nda hudut kabul edilirken, Revan, Gence, Nahcivan, Bitlis, irvan ve Da覺stan Osmanl覺lara, Tebriz, Kirmanah, Hemedan, Luristan ve Erdelan eyaletleri ise 襤ran\'a b覺rak覺ld覺. Ancak 1733\'te 襤ran\'da iktidar覺 ele geçiren Nadir ah, Osmanl覺lar覺n eline geçen bölgeleri almak için tekrar sava açt覺. 1735\'te Arpaçay\'da yap覺lan muharebeyi Osmanl覺lar kaybetti. Gence, Tiflis ve Revan 襤ran\'覺n eline geçti.

Osmanl覺 Devleti\'nin douda 襤ran ile mücadelesini f覺rsat bilen Avusturya ve Rusya da iki cepheden harekete geçmiti. Azak kalesini ele geçiren Ruslar, Osmanl覺 kuvvetlerinin toparlanmas覺na meydan vermeden Gözleve, K覺lburun ve Urkap覺\'y覺 da igal ettiler. 12 Temmuz 1737\'de harekete geçen Avusturya ordusu ise, Bosna, S覺rbistan ve Eflak\'a girdi. Bu malubiyetler ve düman覺n girdii yerlerde büyük tahribat ve mezalim yapmas覺, Sultan Mahmut Han\'覺 son derece üzdü. Sadarete getirdii Muhsinzade Abdullah Paa\'y覺 Rusya üzerine, Hekimolu Ali Paa\'y覺 da Avusturya üzerine sefere memur etti. Muhsinzade süratli bir hareketle Özi ve K覺lburun kalelerini ele geçirirken, Hekimolu Ali Paa ise Banyaluka\'y覺 kuatan Avusturya kuuuvvetlerine büyük bir darbe indirdi. Yap覺lan savata Avusturya kuvvetlerinin asker zayiat覺 60 bin idi. Hekimolu Ali Paa\'n覺n bu zaferi 襤stanbul\'da büyük bir sevince yol açt覺. Bu zaferler üzerine Avusturya ve Rusya bar覺 istemek zorunda kald覺. Nihayet 18 Eylül 1739\'de yap覺lan Belgrad antlamas覺yla Avusturya ile Tuna ve Sava nehirleri hudut kesildi. Rusya ise Azak kalesinde donanma bulunduramayacakt覺.

Avrupa devletleriyle anlamalar salayan I. Mahmut Han, yeniden 襤ran üzerine döndü. Nadir ah, bu vaziyet kar覺s覺nda Osmanl覺larla ba edemeyeceini anlay覺nca, Kasr-覺 irin antlamas覺 maddeleri üzerinden anlama teklifinde bulundu ve bu istek kabul edildi (1746).

Zor bir dönemde padiah olmas覺na ramen ülke içinde ve d覺覺nda huzuru salayan, Osmanl覺 Devleti\'ne azamet devri yaatan I. Mahmut Han, 13 Aral覺k 1754\'te hastal覺覺na ramen ç覺kt覺覺 Cuma namaz覺ndan dönerken, Demirkap覺\'da at s覺rt覺nda vefat etti. Yeni Camii\'de babas覺 Sultan II. Mustafa\'n覺n yan覺na gömüldü.

Çok zeki, anlay覺l覺, hamiyetli, lütufkar ve merhametli bir zat olan Mahmut Han, hadiseleri sonuna kadar takip eder, devlet ilerinde mutlaka istiarede bulunur, acele etmez ve tela göstermezdi. Aleyhte gelien Rusya ve Avusturya harplerini tayin ettii deerli kumandanlarla lehine çevirmesini bildi. Yenilii sever ve memleketi bu yoldan yükseltmeye gayret ederdi. 襤lim, sanat, edebiyat meclislerindeki sohbetlere kat覺l覺r ve Sebkatî mahlas覺 ile iirler yazard覺.

Sultan Mahmut Han, ülkede pek çok imar faaliyetlerinde bulundu. Devrinde ilim, kültür ve sanat sahalar覺nda k覺ymetli eserler yaz覺ld覺. Beikta\'t覺 Arap 襤skelesi Camii, Rumeli Hisar覺\'nda 襤skele Camii Yal覺 Kökü ve Y覺ld覺ztepe mescitleri yapt覺rd覺覺 baz覺 eserlerdir.

 
www.melihakaslan.com
Atlanılacak Forum:
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Anket
Tanımlanmış Anket Bulunamadı.
Saat
Kısa Mesajlar
Mesaj göndermek için giriş yapmalısınız.

Hiç kısa mesaj gönderilmemiş.
Hava Durumu