Ana Menü
Çevrimiçi Kullanıcılar
bullet.gif Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

bullet.gif Çevrimiçi Üyeler: 0

bullet.gif Toplam Üye Sayısı: 1
bullet.gif En Yeni Üye: Melih_Akaslan
Forum Başlıkları
En Yeni Forum Başlıkları
bullet.gif Yavuz Sultan Selim ...
bullet.gif Mustafa Kemal Atat羹...
bullet.gif Sultan 襤brahim ( 2...
bullet.gif Osman (Gen癟 Osman) ...
bullet.gif Osman Bey ( 09.05.1...
En Fazla İlgilenilen Başlıklar
bullet.gif Yavuz Sultan Sel... [0]
bullet.gif Mustafa Kemal Ata... [0]
bullet.gif Sultan 襤brahim ... [0]
bullet.gif Osman (Gen癟 Osma... [0]
bullet.gif Osman Bey ( 09.0... [0]
En Son Makaleler
bullet.gif Cenazelerin kabirler...
bullet.gif Gen癟 ift癟i 2018 ...
bullet.gif 襤ten 癟覺kar覺lan...
bullet.gif Haftal覺k 癟al覺ma...
bullet.gif Elektrik Aboneliin...
Başlığı Görüntüle
My World / Benim dnyam » Genel K羹lt羹r » Biyografiler
 Başlığı Yazdır
Mehmed (5.) Reat ( 02.11.1844)- (03.07.1918)
Melih_Akaslan

Osmanl覺 padiahlar覺n覺n otuz beincisi ve 襤slam halifelerinin yüzüncüsü.

Saltanat覺: 1909-1918
Babas覺:Sultan Abdülmecid Han - Annesi:Gülcemal Kad覺n Efendi
Doumu: 2 Kas覺m 1844 Vefat覺: 3 Temmuz 1918

Çocukluundan itibaren hususi olarak iyi bir tahsil ve terbiye ile büyüdü. Yüksek din ve fen bilgilerini okudu. Arapça ve Frans覺zca\'y覺 mükemmel bir ekilde örendi. Uzun ehzadelik devrinin çounu okumakla geçirdi.

1890 senesinde 襤ngilizlerin yard覺m覺yla kurulan ve padiah aleyhtar覺 Türk, Rum, Ermeni, Arnavut ve Yahudiler ile Bulgar, S覺rp ve Yunan çeteleri taraf覺ndan desteklenen 襤ttihad ve Terakki Cemiyeti, 1909 y覺l覺nda Sultan II. Abdülhamid Han\'覺 tahttan indirdi ve yerine kukla bir vaziyette Mehmet Read Han\'覺 geçirdi. Devlet idaresine tamamen hakim olan 襤ttihatç覺lar istedikleri kabineyi i ba覺na getiriyorlar, istemediklerini ise bask覺 ve tehditle görevden uzaklat覺r覺yorlard覺. Sultan Abdülhamid taraftar覺 diyerek pek çok kiiyi idam ettirdiler. Herkes ölüm ve hapis korkusu içine dütü. Memlekette can, mal ve namus emniyeti kalmad覺. Devlet dümanl覺覺, küfür ve dinden dönme moda olmaya yüz tuttu. Her vilayette zalimler, asiler ve zorbalar türedi. Bunun neticesi olarak Arnavutluk\'ta isyan hareketleri balad覺. Arnavutluk bölgesi mebuslar覺 hükümete müracaat ederek iddet hareketlerine bavurulmadan bölgeye bir nasihat heyeti gönderilmesini istediler. Ancak iddet taraftar覺 olan 襤ttihad ve Terakki mensuplar覺, Mahmut evket Paa komutas覺nda büyük bir orduyu Arnavutluk\'a göndermelerine ve pek çok kan dökülmesine sebep olduklar覺 halde isyan覺 önleyemediler. Sultan Reat 16 Haziran 1911\'de Kosova\'ya gitti. Be yüz yirmi iki sene önce dedesi Murad-覺 Hüdavendigar\'覺n zafer kazand覺覺 yerde, yüz bin Arnavut ile Cuma namaz覺 k覺ld覺. Huzuru temin etti. Mahmut evket Paa\'n覺n yirmi iki taburla yapamad覺覺n覺, Sultan Mehmet Reat bir gövde gösterisi ile temin eyledi.

Ancak 襤ttihatç覺lar覺n ihanet derecesine varan gafletleri devam ediyordu. Sultan Abdülhamit Han\'覺n bizzat körükledii kiliseler ihtilaf覺n覺, 3 Temmuz 1910\'da nerettikleri bir kanunla hallettiler. Böylece Balkan milletleri aras覺nda ihtilaf kalmad覺覺ndan, Osmanl覺 Devleti aleyhine kolayca birletiler. Bu birleme bir süre sonra (8 Ekim 1912) Balkan harbinin balamas覺na sebep oldu. Siyaset yapmaktan memleket müdafaas覺na vakit bulamayan komutanlar覺n elinde kalan Osmanl覺 ordular覺, Karada, Bulgaristan, Yunanistan ve S覺rbistan kar覺s覺nda bozguna urad覺lar. 30 May覺s 1913\'e kadar devam eden sava sonunda, Osmanl覺 Devleti, Yenipazar, Libya, Girit, Rodos, Onikiada, Arnavutluk, Epir ve Trakya\'y覺 kaybetti. Edirne\'de Balkan devletleri eline dütü ise de daha sonra müttefikler aras覺nda ç覺kan anlamazl覺ktan faydalan覺larak tekrar kazan覺ld覺. Son facialarla Afrika k覺tas覺 ile iliiimiz kesilirken, Avrupa\'da çok küçük bir topra覺m覺z kald覺. Afrika\'da bir milyon iki yüz bin, Rumeli\'de ise iki yüz elli bin kilometrekarelik yerimiz elden gitti.

襤ttihat ve Terakki\'nin gafil, cahil, f覺rkac覺, bölücü idaresi neticesinde Osmanl覺 Devleti, padiah覺n haberi bile olmadan bu defa da dünyan覺n süper güçlerine kar覺 Almanya saf覺nda I. Dünya Sava覺\'na kat覺ld覺 (11 Kas覺m 1914). Dört sene süren sava sonunda koca Osmanl覺 襤mparatorluu yama olundu. Bir milyon kilometrekareden fazla toprak kaybedildi. Asker zayiat覺n覺n yekünü ise be yüz elli bini ehit dierleri yaral覺, kay覺p ve esir olmak üzere bir milyonun üzerindeydi.

Sultan Mehmet Read, memleketin içinde bulunduu durumun 覺zt覺rab覺 içerisinde 3 Temmuz 1918\'de vefat etti. Cenazesi kendisi taraf覺ndan haz覺rlanm覺 olan Eyüp\'teki türbesine defnedildi.

Mehmet Read Han, halim, selim ve merhametli bir ahsiyet olup, terbiye ve nezaketi her türlü ölçünün üstünde bulunuyordu. Merutiyet anayasas覺 çerçevesinde devleti idare etmek istedi. Ancak 襤ttihatç覺lar覺n Osmanl覺 Devleti aleyhindeki faaliyet ve icraatlar覺n覺n önüne geçecek kudrette deildi. Hükümeti ele geçiren 襤ttihatç覺lar覺n çou, hatta din ileri bakan覺 olan eyhülislam Musa Kaz覺m dahi masondu. Bu sebeple Sultan Read Han\'覺n saltanat devri, 襤ttihatç覺lar覺n keyfî ve mesuliyetsiz icraatlar覺 neticesinde büyük hadiseler ile geçti. Neticede üç k覺ta yedi denize hakim olan Osmanl覺 Devleti, dünya çap覺nda faaliyet gösteren y覺k覺c覺 ve bölücü tekilatlar覺n, planl覺, sinsî çal覺malar覺 sonucu yok olma noktas覺na getirildi.

 
www.melihakaslan.com
Atlanılacak Forum:
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Anket
Tanımlanmış Anket Bulunamadı.
Saat
Kısa Mesajlar
Mesaj göndermek için giriş yapmalısınız.

Hiç kısa mesaj gönderilmemiş.
Hava Durumu