Ana Menü
Çevrimiçi Kullanıcılar
bullet.gif Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

bullet.gif Çevrimiçi Üyeler: 0

bullet.gif Toplam Üye Sayısı: 1
bullet.gif En Yeni Üye: Melih_Akaslan
Forum Başlıkları
En Yeni Forum Başlıkları
bullet.gif Yavuz Sultan Selim ...
bullet.gif Mustafa Kemal Atat羹...
bullet.gif Sultan 襤brahim ( 2...
bullet.gif Osman (Gen癟 Osman) ...
bullet.gif Osman Bey ( 09.05.1...
En Fazla İlgilenilen Başlıklar
bullet.gif Yavuz Sultan Sel... [0]
bullet.gif Mustafa Kemal Ata... [0]
bullet.gif Sultan 襤brahim ... [0]
bullet.gif Osman (Gen癟 Osma... [0]
bullet.gif Osman Bey ( 09.0... [0]
En Son Makaleler
bullet.gif Cenazelerin kabirler...
bullet.gif Gen癟 ift癟i 2018 ...
bullet.gif 襤ten 癟覺kar覺lan...
bullet.gif Haftal覺k 癟al覺ma...
bullet.gif Elektrik Aboneliin...
Başlığı Görüntüle
My World / Benim dnyam » Genel K羹lt羹r » Biyografiler
 Başlığı Yazdır
Murad (3.) ( 14.05.1546)- (08.12.1594)
Melih_Akaslan

Osmanl覺 sultanlar覺n覺n onikincisi ve 襤slam halifelerinin yetmiyedincisi.

Saltanat覺: 1574-1595
Babas覺: 襤kinci Selim Han - Annesi: Nur Banu Sultan
Doumu: 4 Temmuz 1546 Vefat覺: 16 Ocak 1595

1546 y覺l覺nda Manisa\'n覺n Bozda yayla覺nda dodu. Küçük yatan itibaren Manisa\'da deerli hocalar huzurunda tahsil ve terbiye gördü. 1558 senesinde dedesi Kanuni Sultan Süleyman taraf覺ndan Alaehir sancak beyliine tayin edildi. Babas覺 II. Selim Han\'覺n tahta geçmesinden sonra Manisa sancak beyliine getirildi. Bu vazifesi s覺ras覺nda k覺ymetli hocalardan askeri ve idari bilgileri örendi. 15 Aral覺k 1574\'te babas覺n覺n vefat覺 üzerine Manisa\'dan 襤stanbul\'a gelerek 22 Aral覺k 1574\'te Osmanl覺 taht覺na ç覺kt覺.

1575\'te Venedik, 1576\'da 襤ran ve 1577\'de Avusturya ile eski sulh antlamalar覺n覺 yeniledi. 1578\'de Osmanl覺 topraklar覺ndaki y覺k覺c覺 ve bölücü faaliyetleri dolay覺s覺yla 襤ran\'a sefer açt覺. Bu sefer s覺ras覺nda bilhassa Özdemirolu Osman Paa 襤ran kuvvetlerini üst üste malubiyete uratt覺. Azerbeycan, Tiflis, Nihavend ve Hemedan bölgeleri Osmanl覺 hakimiyetine kat覺ld覺. Bu s覺rada Portekizliler Osmanl覺 himayesi alt覺nda bulunan Fas\'a büyük kuvvetlerle sald覺rm覺lard覺. Portekiz ordusunu kar覺lamak vazifesi Divan-覺 Hümayun taraf覺ndan Ramazan Paa\'ya verildi. Ramazan Paa Vadi\'s-Seyl ovas覺nda Portekiz ordusunu büyük bir bozguna uratt覺. Portekizlilerin ölüleri aras覺nda krallar覺, büyük asilzadeleri ve devlet adamlar覺 da vard覺. Kurtulabilenler donanma ile kaçmaya çal覺覺rken bunlara da Sinan Reis a覺r kay覺plar verdirdi. Bu zafer ile Fas, Osmanl覺 Devleti\'ne daha kuvvetli bir ekilde baland覺. 11 May覺s 1583\'te üç gün üç gece devam eden ve gece de ateler yak覺larak devam edilmesi dolay覺s覺yla Mealeler sava覺 denilen çarp覺mada Özdemirolu Osman Paa 襤ran kuvvetlerini perian etti. Bu zaferin ard覺ndan Revan fethedildi. 襤ran\'la 1590 y覺l覺nda 襤stanbul\'da sulh antlamas覺 imzaland覺. Buna göre 襤ran bütün Osmanl覺 fütuhat覺n覺 tan覺yor ve ülkede sünni büyüklere dil uzatmamay覺 taahhüt ediyordu.

1592 y覺l覺nda Bosna ve Macaristan hududunda vuku bulan olaylar Osmanl覺 Devleti ile Avusturya aras覺ndaki antlamay覺 bozdu. Neticede Avusturya ile on üç sene devam edecek olan sava balad覺.

Serdar-覺 ekrem Sinan Paa 13 Eylül 1594\'te Yan覺kkalesi önünde Avusturya kuvvetlerini bozdu ve kaleyi zaptetti. Ancak Avusturya meselesi kesin olarak halledilmeden Sultan III. Murat Han 15/16 Ocak gecesi vefat etti. Na覺 Ayasofya Camii yan覺ndaki babas覺 II. Selim Han\'覺n türbesine defnedildi.

Sultan III. Murat Han Arapça ve Farsça\'y覺 çok iyi bildii gibi, 襤slamî ilimlerin tamam覺na vak覺f olup, baz覺 ilimlerde mütehass覺s idi. Tedbirli hareket eder, ifrattan (a覺r覺ya kaçmaktan) ve küçük bir haks覺zl覺k yapmaktan çok sak覺n覺rd覺. air bir sultan olup Muradî mahlas覺yla iirler yazm覺t覺r. Divan覺nda yer alan iirlerinden bir tanesinin aç覺klamas覺 u ekildedir:

\"Güzel huylu ol. Sen herkesin sözlerine kanma. Kalbini deniz gibi geni tut. Herkesin iinin ne olduuna bak. Makam覺na ve maiyetindeki adamlara güvenme. Çünkü onlar geçicidir. Ahiret hayat覺n覺 iste. Dünyan覺n ilerine bakma. Dünya oturma yeri deildir. Sadece köhne, geçici bir konakt覺r. Bu dünyaya her kim geldi ise kendi yurduna göçtü. Maddi ve manevi ilimleri ören. Sana büyük rütbe olarak bu yeter. Cehennem ateine girmemek için çok çal覺.\"

Murat Han devrinde Osmanl覺 Devleti en geni s覺n覺rlar覺na eriti. Ülkede pek çok bay覺nd覺rl覺k eseri ile ilim, kültür ve sanat merkezleri ina ettirdi. Kabe-i erif duvarlar覺n覺 mermerden yapt覺rd覺. Harem-i erif\'in su yollar覺n覺 temizletti. Medine\'de bir medrese, mektep ve zaviye, Manisa\'da bir cami, medrese, imaret ve tabhaneden meydana gelen Muradiye külliyesi en önemli eserleri aras覺ndad覺r.

 
www.melihakaslan.com
Atlanılacak Forum:
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Anket
Tanımlanmış Anket Bulunamadı.
Saat
Kısa Mesajlar
Mesaj göndermek için giriş yapmalısınız.

Hiç kısa mesaj gönderilmemiş.
Hava Durumu