Ana Menü
Çevrimiçi Kullanıcılar
bullet.gif Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

bullet.gif Çevrimiçi Üyeler: 0

bullet.gif Toplam Üye Sayısı: 1
bullet.gif En Yeni Üye: Melih_Akaslan
Forum Başlıkları
En Yeni Forum Başlıkları
bullet.gif Yavuz Sultan Selim ...
bullet.gif Mustafa Kemal Atat羹...
bullet.gif Sultan 襤brahim ( 2...
bullet.gif Osman (Gen癟 Osman) ...
bullet.gif Osman Bey ( 09.05.1...
En Fazla İlgilenilen Başlıklar
bullet.gif Yavuz Sultan Sel... [0]
bullet.gif Mustafa Kemal Ata... [0]
bullet.gif Sultan 襤brahim ... [0]
bullet.gif Osman (Gen癟 Osma... [0]
bullet.gif Osman Bey ( 09.0... [0]
En Son Makaleler
bullet.gif Cenazelerin kabirler...
bullet.gif Gen癟 ift癟i 2018 ...
bullet.gif 襤ten 癟覺kar覺lan...
bullet.gif Haftal覺k 癟al覺ma...
bullet.gif Elektrik Aboneliin...
Başlığı Görüntüle
My World / Benim dnyam » Genel K羹lt羹r » Biyografiler
 Başlığı Yazdır
Murat (4.) ( 09.03.1612)- (20.10.1639)
Melih_Akaslan

Osmanl覺 sultanlar覺n覺n onyedincisi ve 襤slam halifelerinin seksenikincisi

Saltanat覺: 1623-1640
Babas覺: I. Ahmed Han
Annesi: Mahpeyker Kösem Sultan
Doumu: 27 Temmuz 1612
Vefat覺: 9 ubat 1640

27 Temmuz 1612\'de 襤stanbul\'da doan ehzade Murat, tam bir 襤slam terbiyesi ve ahlak覺 ile yetitirildi. Enderin mektebindeki hocalardan hususi dersler ald覺. Genç Osman\'覺n ba覺na gelen ac覺 felaket ve yerine geçen amcas覺 Mustafa Han\'覺n k覺sa bir süre sonra tahttan indirilmesi üzerine, henüz on bir ya覺nda iken 10 Eylül 1623\'te Osmanl覺 taht覺na ç覺kt覺. Eyyub Sultan hazretlerinin türbesinde hocas覺 Aziz Mahmud Hüdai\'n覺n elinden k覺l覺ç kuand覺. Ya覺 küçük olduu için, devleti bilfiil idare edemeyecei görüü hakim olarak, annesi Mahpeyker Kösem Sultan saltanat naibesi tayin edildi.

Çok zeki ve seri anlay覺l覺 ve haf覺zas覺 kuvvetli olduundan, ya覺 ilerledikçe, devlet ilerine alakas覺 art覺yordu. Zaman zaman halk覺n içine girer deiik k覺yafetlerle onlar覺n sohbetlerini dinlerdi. Halk覺n derdini halktan bir kimse olarak yerinde incelerdi. 襤nsanlar覺n kimden nas覺l zarar gördüünü, zulüm merkezlerini tek tek tespit etti.

Dier taraftan Sultan Murat\'覺n saltanat覺n覺n bu ilk devresinde, payitaht 襤stanbul ve Anadolu\'da asayisizlik büyük ölçüde artm覺t覺. Abaza Mehmet Paa\'n覺n ç覺kard覺覺 isyan büyümü ve bu kar覺覺kl覺klar s覺ras覺nda Badat 襤ran kuvvetlerinin eline geçmi bulunuyordu. Sadrazam olan Hüsrev Paa\'n覺n azlini bahane eden yeniçeriler ve sipahiler ayaklanarak saraya yürüdüler ve yeni sadrazam Müezzinzade Haf覺z Ahmet Paa\'y覺 öldürdüler (1632). Bundan sonra zorbalar覺n zoru ile sadrazam olan Recep Paa döneminde 襤stanbul\'da kar覺覺kl覺klar günlerce sürdü. En küçük bir olayda Recep Paa\'n覺n tahriki ile harekete geçen zorbalar yeni kelleler istiyorlard覺.

Nihayet yirmi ya覺n覺 dolduran ve vücutça çok kuvvetli, demir pençeli ve gözü pek bir yiit olan genç Padiah, 18 May覺s 1632\'de huzuruna ça覺rd覺覺 Recep Paa\'ya: \"Gel beru topal zorbaba覺. Bre mel\'un abdest al!\" dedikten sonra \"u hainin tiz ba覺n覺 kesin.\" diyerek öldürttü ve devlet idaresini eline ald覺. Bundan sonra yeniçerileri ve sipahileri itaat alt覺na alarak kendisine bal覺l覺k yemini ettiren Sultan, tütünü ve alkollü içkileri yasaklad覺. Kahvehaneleri, meyhaneleri kapatt覺. Zorbalar覺 ve emirlere kar覺 gelenleri iddetle cezaland覺rd覺. Memleketin her taraf覺na huzur ve asayi geldi.

IV. Murat Han, daha sonra ordusunun ba覺na geçerek hükümdarl覺覺n覺n ilk y覺llar覺nda kaybedilen topraklar覺 geri almak için teebbüse geçti. 1634 bahar覺nda Lehistan seferine ç覺kt覺 ise de Lehliler derhal Padiah\'覺n artlar覺n覺 kabul ederek bir anlama yapmaya muvaffak oldular.1635\'te 襤ran seferine ç覺kan Sultan, Revan ve Hoy kalelerini ald覺ktan sonra Tebriz\'e girdi. Ertesi y覺l en büyük arzusu olan Badat\'覺n fethi için tekrar 襤ran üzerine sefere ç覺kt覺. ehir kuat覺l覺p, Padiah\'a 襤mam-覺 Azam\'覺n türbesini ziyaret etmesi teklif edildiinde; \"Badat, sap覺klar覺n pis ayaklar覺yla kirlenirken, gidip o yüce imam覺 ziyaretten haya ederim\" cevab覺n覺 verdi. iddetle cereyan eden çarp覺malar sonunda muharebenin 39. günü Badat fethedildi. Müslümanlar覺n en mübarek makamlar覺ndan olan 襤mam-覺 Azam\'覺n türbesini ziyaret eden Padiah, kurbanlar kestirip, içerisini ipek hal覺lar, k覺ymetli allar ve alt覺n, gümü murassa kandillerle süsletti. Ertesi y覺l 襤ran\'la Kasr-覺 irin antlamas覺 imzalanm覺 ve bu antlama ufak deiikliklerle günümüze kadar devam etmitir.

Sultan IV. Murat Han, 襤ran seferinin üzerinden çok geçmeden daha önce yakalanm覺 olduu Damla hastal覺覺n覺n ilerlemesi üzerine kurtulamayarak 8/9 ubat 1640 günü henüz 28 ya覺nda iken vefat etti.

Murat Han, çok kuvvetli olup, k覺l覺ç, ok, harbe ve baka silahlar覺 kullanmakta usta idi. Güçlü bir iradeye ve haf覺zaya sahip bulunuyordu. Arapça ve bat覺 dillerine hakimdi. 襤lmi ve ilim adamlar覺n覺 çok sever, f覺rsat buldukça ilim meclislerine gider, onlar覺 tevik ederdi. Tahta geçtiinde bombo olan hazinede vefat覺nda on be milyon alt覺n olup, gümü paran覺n haddi hesabi yoktu. 襤ç huzura o kadar önem verirdi ki, zaman覺nda halk büyük bir rahatl覺k ve emniyet içinde yaam覺t覺r. Son derece adil olan Sultan, din ve devletin menfaatine ters düen en küçük hatalar覺 bile affetmedi. Dedesi Yavuz Sultan Selim Han gibi o da H覺rka-i saadet dairesinde Kur\'an-覺 Kerim okurdu. Dördüncü Murat Han\'覺n müspet icraatlar覺, devlete asr覺n sonuna kadar devam edecek bir azamet kazand覺rm覺t覺r.

 
www.melihakaslan.com
Atlanılacak Forum:
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Anket
Tanımlanmış Anket Bulunamadı.
Saat
Kısa Mesajlar
Mesaj göndermek için giriş yapmalısınız.

Hiç kısa mesaj gönderilmemiş.
Hava Durumu