Ana Menü
Çevrimiçi Kullanıcılar
bullet.gif Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

bullet.gif Çevrimiçi Üyeler: 0

bullet.gif Toplam Üye Sayısı: 1
bullet.gif En Yeni Üye: Melih_Akaslan
Forum Başlıkları
En Yeni Forum Başlıkları
bullet.gif Yavuz Sultan Selim ...
bullet.gif Mustafa Kemal Atat羹...
bullet.gif Sultan 襤brahim ( 2...
bullet.gif Osman (Gen癟 Osman) ...
bullet.gif Osman Bey ( 09.05.1...
En Fazla İlgilenilen Başlıklar
bullet.gif Yavuz Sultan Sel... [0]
bullet.gif Mustafa Kemal Ata... [0]
bullet.gif Sultan 襤brahim ... [0]
bullet.gif Osman (Gen癟 Osma... [0]
bullet.gif Osman Bey ( 09.0... [0]
En Son Makaleler
bullet.gif Cenazelerin kabirler...
bullet.gif Gen癟 ift癟i 2018 ...
bullet.gif 襤ten 癟覺kar覺lan...
bullet.gif Haftal覺k 癟al覺ma...
bullet.gif Elektrik Aboneliin...
Başlığı Görüntüle
My World / Benim dnyam » Genel K羹lt羹r » Biyografiler
 Başlığı Yazdır
Mustafa (3.) ( 19.01.1717)- (21.01.1774)
Melih_Akaslan

Osmanl覺 sultanlar覺n覺n yirmialt覺nc覺s覺 ve 襤slam halifelerinin doksanbirincisi.

Saltanat覺: 1757-1774
Babas覺: III. Ahmed Han - Annesi: Mihriman Sultan
Doumu: 28 Ocak 1717 Vefat覺: 21 Ocak 1774

Küçüklüünden itibaren iyi bir eitim ve öretim gördü. Yüksek din ilimleri, edebiyat, tarih, corafya, nücum (astroloji) t覺p, devlet idaresi ve askeri bilgileri devrin mehur alimlerinden tahsil etti. III. Osman Han\'覺n vefat覺 üzerine 30 Ekim 1757\'de hükümdar oldu.

Cülusunu (tahta geçiini) müteakip ilan ettii adaletname ile reayan覺n vaziyetini düzeltti. Hazineyi zenginletirmek için tedbirler ald覺. Devletin maliyesine zarar veren, zahmetsiz kârlar peinde koan yahudi ve hristiyan taifesinin s覺k覺 kontrol alt覺na al覺nmas覺n覺 salad覺. Osmanl覺 Devleti\'ni askeri bak覺mdan kalk覺nd覺rmak için topçu s覺n覺f覺n覺 覺slah, tophaneyi tanzim ve mühendis mektebini tesis yoluna gitti. Ordunun artan top ihtiyac覺na cevap vermek üzere Hasköy\'de modern bir top dökümhanesi kuruldu. Bu i için bilhassa Frans覺z ordusunda hizmet görmü bulunan Baron de Tott\'dan istifade edildi. Donanma faaliyetleri ele al覺n覺p gemi inas覺 h覺zland覺r覺ld覺.

Bu arada Urban ek覺yas覺n覺n faaliyetleri, hac yolunu tehlikeye düürmütü. Bu olaylara sebep olan Benî harp kabilesi iddetle cezaland覺r覺ld覺. 襤syan eden Eflak voyvodas覺 yakalanarak hapsedildi. Ç覺ld覺r, Kars, Karaman, Ayd覺n, K覺br覺s, Bosna ve Karada\'da meydana gelen disiplinsizliklere kar覺 tedbirler al覺nd覺.

III. Mustafa Han d覺 siyasette daima temkinli hareket ederek sulh ve sükunu muhafaza etti. Fransa ve Prusya aras覺nda yedi y覺l devam eden savalara taraflar覺n tahriklerine ramen kat覺lmad覺. Osmanl覺 Devleti\'ni bu devrede savatan uzak tutan devlet adamlar覺 aras覺nda bilhassa sadrazam Koca Rag覺p Paa önemli yer tutmaktad覺r. Nitekim Rag覺p Paa\'dan sonra devlet idaresinde söz sahibi olan paalar arada daimi olarak bir ihtilaf bulunan Rusya ile harbe sebebiyet verdiler (1769). Osmanl覺 kuvvetleri balang覺çta K覺r覺m\'da ve Tuna boylar覺nda a覺r yenilgiler ald覺. 襤brail, Bender, Kefe, Yenikale ve Kerç gibi müstahkem yerler Ruslar taraf覺ndan igal olundu. Rus donanmas覺 Çeme liman覺nda yakalad覺覺 Osmanl覺 donanmas覺na bask覺n düzenleyerek yakt覺.

Bu malubiyetler üzerine idarede deiiklikler yapan Mustafa Han, silahtar Mehmet Paa\'y覺 sadrazaml覺a, Cezayirli Hasan Paa\'y覺 kaptan-覺 deryal覺a, Muhsinzade Mehmet Paa\'y覺 Vidin seraskerliine, III. Selim Giray\'覺 K覺r覺m hanl覺覺na getirdi. Bu tayinler ve fermanlarla vaziyeti düzeltmeye muvaffak olan Mustafa Han, Ruslar覺n Tuna boyundaki ilerlemesini önledi. 1772\'de balayan sulh görümeleri muvaffakiyetsizlikle sonuçland覺. Yeniden balayan savata Ruslar覺n Dobruca ve Kuzeydou Bulgaristan\'daki Osmanl覺 kasabalar覺n覺 ald覺ktan sonra ak覺l almaz barbarl覺klarla tahrip etmeleri ve müslüman halk覺n覺 küçük bebeklere var覺ncaya kadar, türlü ikencelerle öldürmeleri Mustafa Han\'覺n üzüntüden hastalanmas覺na ve 21 Ocak 1774\'te bir Cuma günü ezan okunurken hayata gözlerini yummas覺na sebep oldu. Cenazesi Laleli Camii yan覺nda bulunan türbesine defnedildi. Türbesinin baucunda yer alan bir çekmece içerisinde Peygamber Efendimiz\'in mübarek kadem-i erifi (mübarek ayak izi) bulunmaktad覺r.

III. Mustafa Han, dindar, çal覺kan, adil, hamiyetli bir padiaht覺. Verdii vazifeleri takip eder, mesullerinden hesap sorard覺. Saltanat覺 boyunca devleti kalk覺nd覺rmakla urat覺, fakat ne yaz覺k ki, bu hususlarda kendisine yard覺mc覺 olacak devlet adamlar覺ndan mahrumdu. O bu s覺k覺nt覺s覺n覺 u k覺tas覺yla dile getirdi.

Y覺k覺luptur bu cihan sanma ki bizde düzele,

Devleti çerh-i denî verdi kamu mübtezele

imdi ebvab-覺 saadette gezen hep hazele

襤imiz kald覺 hemen merhamet-i lem-Yezel\'e

III. Mustafa Han ilme ve alimlere büyük deer verirdi. Alimleri huzurunda toplar, münazaralar yapt覺r覺r ve onlar覺 cömertçe mükafatland覺r覺rd覺. Cihangîr mahlas覺yla iirler yazd覺. Padiahl覺覺 zaman覺nda sonradan ç覺kan Rusya harbinden dolay覺 memlekette balayan s覺k覺nt覺 ve buhrana ramen, evvelce balad覺覺 hay覺r ve imar ilerini mümkün olduu kadar devam ettirdi. Üsküdar\'da Ayazma Camii\'ni yapt覺rd覺. 1766 zelzelesinde büyük hasar gören Fatih ve Eyüp Sultan camilerini yeniden ina ettirdi. Yine ayn覺 faciada y覺k覺lan yüzlerce abide ve evi çou eskisi gibi olmak üzere birkaç y覺l içinde yeniden yapt覺rd覺. Davutpaa kasr覺 ile Kapal覺çar覺\'y覺, baruthaneyi, Saraçhane\'yi, Tophane ve K覺zkulesi\'ni tamir ettirdi.

 
www.melihakaslan.com
Atlanılacak Forum:
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Anket
Tanımlanmış Anket Bulunamadı.
Saat
Kısa Mesajlar
Mesaj göndermek için giriş yapmalısınız.

Hiç kısa mesaj gönderilmemiş.
Hava Durumu