Ana Menü
Çevrimiçi Kullanıcılar
bullet.gif Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

bullet.gif Çevrimiçi Üyeler: 0

bullet.gif Toplam Üye Sayısı: 1
bullet.gif En Yeni Üye: Melih_Akaslan
Forum Başlıkları
En Yeni Forum Başlıkları
bullet.gif Yavuz Sultan Selim ...
bullet.gif Mustafa Kemal Atat羹...
bullet.gif Sultan 襤brahim ( 2...
bullet.gif Osman (Gen癟 Osman) ...
bullet.gif Osman Bey ( 09.05.1...
En Fazla İlgilenilen Başlıklar
bullet.gif Yavuz Sultan Sel... [0]
bullet.gif Mustafa Kemal Ata... [0]
bullet.gif Sultan 襤brahim ... [0]
bullet.gif Osman (Gen癟 Osma... [0]
bullet.gif Osman Bey ( 09.0... [0]
En Son Makaleler
bullet.gif Cenazelerin kabirler...
bullet.gif Gen癟 ift癟i 2018 ...
bullet.gif 襤ten 癟覺kar覺lan...
bullet.gif Haftal覺k 癟al覺ma...
bullet.gif Elektrik Aboneliin...
Başlığı Görüntüle
My World / Benim dnyam » Genel K羹lt羹r » Biyografiler
 Başlığı Yazdır
Osman (Gen癟 Osman) ( 27.09.1604)- (18.04.1622)
Melih_Akaslan

Osmanl覺 sultanlar覺n覺n onalt覺nc覺s覺 ve 襤slam halifelerinin seksenbirincisi.

Saltanat覺: 1618-1622
Babas覺: I. Ahmed Han - Annesi Mahfiruz Hadice Sultan
Doumu: 3 Kas覺m 1604 ehit edilmesi:20 May覺s 1622

1604 senesinde 襤stanbul\'da dodu. 襤yi bir eitimle yetitirildi. Arapça, Farsça, Latince, Yunanca, 襤talyanca gibi dou ve bat覺 dillerini örendi. Kuvvetli bir edebiyat, tarih, corafya ve matematik tahsili gördü. 26 ubat 1618 günü babas覺n覺n yerine tahta geçen amcas覺 I. Mustafa\'n覺n rahats覺zl覺覺 yüzünden taht覺 b覺rakmaya mecbur olmas覺 üzerine Osmanl覺 sultan覺 oldu.

襤kinci Osman\'覺n tahta ç覺k覺覺n覺n ilk aylar覺nda 襤ran ile bar覺 antlamas覺 imzalanarak harbe son verildi. Böylece dou s覺n覺r覺n覺 emniyet alt覺na alan genç Osmanl覺 sultan覺n覺n hedefi memleketi 1617\'den beri urat覺ran Lehistan meselesini halletmekti. Bu s覺rada Bodan voyvodas覺 Gratiani de Osmanl覺\'ya kar覺 cephe alm覺t覺. 襤haneti üzerine azledilen Gratiani Lehistan\'a s覺覺nd覺 ve büyük destek gördü. Bu devletten ald覺覺 50-60 bin kiilik bir kuvvetle Osmanl覺 topraklar覺na sald覺rd覺. Ancak Özi beylerbeyi olan 襤skender Paa, süratle harekete geçip bu kuvvetleri Turla nehrini geçerken imha etti. Dümen ordusundan 120 top ile arabalar dolusu zahire ganimet olarak al覺nd覺.

Dier taraftan Sultan Osman, Lehistan\'覺 ele geçirip, Balt覺k denizine ç覺kmak, orada bir donanma kurarak, Atlas okyanusuna geçip Avrupa hristiyanl覺覺n覺, hem Akdeniz, hem okyanus donanmalar覺yla çember içine almak gayesiyle 21 May覺s 1621\'de Cuma namaz覺n覺 k覺ld覺ktan sonra sefere ç覺kt覺. 1 Eylül 1621\'de Hotin önüne var覺ld覺 ve kale derhal kuatma alt覺na al覺nd覺. Ancak 35 gün devam eden muharebelerde kale birkaç defa dümek durumuna geldi ise de yeniçerilerin itaatsizlii ve devlet adamlar覺 aras覺ndaki geçimsizlikler, kesin neticenin elde edilmesine mani oldu. Ancak Nogay tatarlar覺n覺n beyi Kantemir Mirza ile K覺r覺m han覺n覺n olu Nurettin, Lehistan içlerine kadar ak覺nlarda bulunarak pek çok ganimetle döndüler. Neticede k覺 mevsiminin gelmesi üzerine Lehistan\'la bar覺 yap覺larak geri dönüldü.

Lehistan seferinde tam muvaffakiyet elde edemeyen Sultan, bunun sebebinin askerlerin gayretsizlii olduuna inan覺yor ve baz覺 覺slahatlar yapmak istiyordu. Kap覺kulu ocaklar覺n覺 kald覺rarak ,yerine Anadolu, Suriye ve M覺s覺r Türklerinden müteekkil, sadece askerlikle uraan, padiah覺n emirlerine itaat eden bir ordu kurmak istiyordu. Ayn覺 zamanda saray harem ve ilmiye tekilatlar覺nda da esasl覺 deiiklikler düünüyordu. Ancak onun bu 覺slahat fikirlerine kap覺kulu ocaklar覺 aç覺kça kar覺 ç覺k覺yor, ilmiye s覺n覺f覺 da çekimser davran覺yordu. Nitekim Padiah\'覺n hacca gitme arzusunu bahane eden yeniçerilerle sipahiler ayakland覺lar. Öncelikle Padiah\'覺n hacca gitmekten vazgeçmesi isteiyle balat覺lan isyan, daha sonra baz覺 devlet adamlar覺n覺n kellesinin istenmesiyle büyüdü. Neticede Sultan Osman Han\'覺n hal\'i ve Sultan Mustafa\'n覺n ikinci defa tahta geçirilmesiyle son buldu.

襤syan s覺ras覺nda Sultan Osman\'覺 ele geçiren caniler, reva gördükleri a覺r ve kötü sözlerle Orta Cami\'ye götürerek orada hapsettiler. Genç Padiah\'覺n maruz kald覺覺 hakaretin haddi hesab覺 yoktu. Yapt覺klar覺 eza ve cefa onu boynu bükük ve perian bir hale koymutu. 襤kinci Osman Han, kendisine eziyet eden ocak aalar覺na kar覺 alayarak; \"Dün sabah padiah-覺 cihan idim, imdi uryan kald覺m; merhamet edip halimden ibret al覺n; dünya size dahi kalmaz; hangi padiah覺n kullar覺 padiahlar覺na bu ihaneti ettiler\" diyerek yalvard覺 ise de, bu sizlerin caniler üzerinde hiçbir tesiri olmad覺.

Daha sonra Yedikule\'ye getirilen II. Osman Han\'a kar覺 vezir-i azam Davut Paa\'n覺n tertibiyle on bir cellat sald覺rd覺. Genç Osman, güçlü kuvvetli olduundan bunlarla uzun müddet boutu ise de, içlerinden birisinin omzuna vurduu bir balta darbesi ile yere y覺k覺ld覺 ve boularak ehit edildi (20 May覺s 1622).

Sultan II. Osman Han, heybetli, yüksek himmet sahibi, yiit, fevkalade iyi bir binici, silah ve harp aletlerini kullanmakta pek mahir bir padiah idi. ecaat ve binicilikte akran覺 pek az olup, güzel tav覺rl覺 idi. Gençliinin en parlak günlerinde tahta ç覺k覺p, tecrübeli, ak覺ll覺 ve sad覺k bir yak覺n覺na malik olmay覺覺, kendisine bu hazin sonu haz覺rlam覺t覺r. Zira yapmay覺 düündükleri uzun zaman isteyen ve ancak yetimi bir kadro ile mümkün olabilirdi. Sultan Genç Osman dini ilimler yan覺nda fenni ilimleri de tahsil etmiti. Ayr覺ca Farisî mahlas覺yla yazd覺覺 iirlerinin topland覺覺 divan覺 vard覺r.

 
www.melihakaslan.com
Atlanılacak Forum:
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Anket
Tanımlanmış Anket Bulunamadı.
Saat
Kısa Mesajlar
Mesaj göndermek için giriş yapmalısınız.

Hiç kısa mesaj gönderilmemiş.
Hava Durumu